Obsah projektovej dokumentácie

Digitálne projekty

Digitálna projektová dokumentácie Vám bude odovzdaná na CD resp. DVD.

 

Vytlačená dokumentácia

V cene dodávame 5 kópií vytlačenej realizačnej projektovej dokumentáciíe, ktorá je overená a autorizovaná architektom a bude Vám odovzdaná osobne alebo zaslaná poštou na adresu.
Keď potrebujete extra kópiu projektovej dokumentáciu tak si ju jednoducho doobjednajte a doručíme ju poštou za pár dní.