Terasa, prístrešok

Detail realizácie

Výstavba drevenej terasy a prístrešku na zásoby dreva na zimu. Súčasťou bolo aj vybudovanie vsakovacieho systému na odvoz zrážkovej vody zo strechy zo vsakovacích modulov DREN block