Rusovce - projekt RD (prístavba)

Detail realizácie

V obci Rusovce sme v júni 2013 vyhotovili dokumentáciu pre stavebné povolenia na prístavbu rodinného domu. Išlo o rekonštrukciu vstupného schodiska do domu v rámci rekonštrukcie fasády a strechy domu. Existujúce vstupné schodisko domu sa obmurovalo a zastrešilo nadstavením pôvodnej strechy, čím vzniklo nové zádverie domu s možnosťou odloženia si vecí, vrchných častí odevov či topánok. Po tejto úprave dostal dom novú fasádu a strešnú krytinu, čím sa skryli rozdiely medzi pôvodnou a novou konštrukciou.

 

rusovce

Technické informácie:

V pôvodnom stave sa do domu vstupovalo po betónovom schodisku. Toto schodisko sa obmurovalo pórobetónovými tvárnicami Ytong, čím sa vstup do domu presunul na novú pozíciu a pribudlo nové okno na presvetlenie zádveria. Prakticky sa nezväčšila zastavaná plocha domu, iba pribudla nová miestnosť (cca 5m2) na existujúcu plochu. V rámci rekonštrukcie strechy sa nadstavili (predĺžili) pôvodné krokvy, čím sa plocha strechy predĺžila nad nový priestor. Celý dom sa zateplil, rozdiel medzi novou a pôvodnou časťou domu teda nie je rozoznateľný. Pre nezainteresovaného človeka dom pôsobí, akoby takto vyzeral od začiatku výstavby. Nový vstup do domu je ešte dodatočne chránený závetrím z oceľovej konštrukcie s výplňou z Lexanu.