Projekcia

Projekčný tím sa skladá z architektov, designérov a projektantov, ktorí zastrešujú konštruktérov - statikov, profesistov (elektrika, požiarna ochrana, ZTI - voda ,kanál, plyn).

V oblasti architektúry a designu vyhotovujeme

  • architektonické štúdie,
  • návrhy exteriérov, interiérov,

Projektanti vypracovávajú projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien pre rôzne druhy objektov od inžinierskych sietí cez komunikácie až po stavby a objekty s priestorovou skladbou.

Odbornosť dokladáme aj oprávneniami a osvedčeniami, autorizáciou stavebných inžinierov a architektov podľa § 5 ods. 2 a § 5 ods. 1 b) body 1 a 2 zákona NRSR č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Chcete od nás návrh? Zadefinujte predpokladanú celkovú úžitkovú plochu, limit investičných nákladov a stručný popis domu (počet podlaží, podkrovie, typ zastrešenia, základné požiadavky na materiálové riešenie a technologické vybavenie). Napíšte nám. Ochotne s vami prekonzultujeme individuálne predstavy a potreby pri projektovaní rodinného domu. Architekti navrhujú štúdiu a spolu s konštruktérmi a profesistami ju pretavia do projektu pre stavebné povolenia a samotný realizačný projekt.