Stavebníctvo

V oblasti stavebníctva zrealizujeme vaše predstavy o bývaní.

Vybavíme povolenia na realizáciu stavby

  • územné rozhodnutia,
  • stavebné povolenia,
  • búracie povolenia,
  • zmenu stavby pred dokončením,
  • po samotnej výstavbe aj možnosť ju užívať a obývať (kolaudáciu).

Vyhotovíme potrebné zmluvy pri prevode vlastníckeho a iného práva viažuceho sa k nehnuteľnosti, nájomné a iné zmluvy a služby právneho poradenstva (zmluva o budúcej zmluve, o dielo, kúpnopredajná, nájomná...).