Oplotenie záhrady

Detail realizácie

Realizácia pevného oplotenia záhrady z dôvodu častej návštevy diviakov

Oplotenie je tvorené z kovových zváraných segmentov a podmurovkou z betónových dielcov.
Plotové dielce a stĺpiky boli vybrané ako jedny z pevnejších a odolných.