Stupava - projekt (rekonštrukcia)

Detail realizácie

Na základe požiadavky sme v júni 2013 vyhotovili projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt pre rekonštrukciu rodinné domu. Rekonštrukcia sa týka dvoch obytných podlaží a pivnice. Rodinný dom je postavený v obci Stupava. Okrem celkovej prestavby strešnej konštrukcie bola riešená aj prístavba zo strany záhrady, ktorá prebiehala po celej výške domu od suterénu až po 2. N.P.

pohlad

Technické informácie:

Riešený rodinný dom je 3 podlažný s 2 obytnými podlažiami a pivničnými priestormi. Pôvodný dom bol postavený v období 70-tych rokoch. Po kúpe novým majiteľom bol kompletne zameraný exteriér ako aj interiér domu v zhľadom na chýbajúcu akúkoľvek dokumentáciu a riešený projekt kompexnej rekonštrukcie a premeny interíeru s prístavbou, ktorá rozšírila daný dom o vstupnú časť schodisko, ako aj o priestrannú terasau na 2. N.P. Časť prístavby bola riešená na základových, betónových pásoch. Steny pristavaného suterénu boli navrhnuté z betónových debniacich tvaroviek. Následné vodorovné, nosné konštrukcie zo železobetónu, steny ďalších podlaži z keramických tvaroviek. Celý pôdorys domu bol prekrytý sedlovou strechou s keramickou krytinou. V zhľadom na pôvodnú konštrukciu strechy, pod ktorou nebolo možné plnohodnotne využívať časť podkrovia, je následne možné využitie 2. N.P. pre ďalšie bývanie. Riešenie daného domu spĺňa požadavky a zámer investora o ďalšie využívanie obytnej časti s priestrannou oddychovou zónou orientovanou a presvetlenou zo záhrady.