Geodézia

Náš tím geodetov sa zameriava na inžiniersku geodéziu

  • vytyčovanie stavebných objektov - základné vytyčovanie priestorovej polohy a podrobné vytyčovanie objektov,
  • geodetický monitoring stavieb,
  • predrealizačné zameranie objektov a územia pre vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu alebo realizáciu stavby,
  • porealizačné zameranie územia a objektov pre vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby pre následnú kolaudáciu,
  • aktualizáciu účelových technických máp,
  • kontrolné merania v procese výstavby, budovanie základných a podrobných vytyčovacích sietí.

 

V katastrálnej geodézii poskytujeme

  • vytyčovanie hranice pozemku,
  • zameranie stavby resp. pozemku za účelom vyhotovenia geometrických plánov,
  • návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.

Kvalitu odvedených geodetických prác zastrešujú naši autorizovaní geodeti v zmysle § 6 zákona NRSR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Máte záujem využiť naše geodetické služby? Do formulára špecifikujte vašu požiadavku a čoskoro sa s vami skontaktujeme.