Jaguár - park Nitra

Detail realizácie

Kontrolné polohopisno výškopisné predrealizačné zameranie terénu pre strategický priemyselný park v Nitre pre španielsku spoločnosť ALDESA.