Voľnočasový priestor "JAMA"

Detail realizácie

Investičným zámerom je výstavba voľnočasového priestoru "JAMA" ako projekt revitalizácie neuvyužívanej a zanedbanej plochy bývalého cyklistického štadiona v lokalite Tehelné pole.

Výkon činností projektanta a geodeta pre generálneho projektanta stavby pre tvorbu dokumentácii k územnému rozhodnutiu - DUR a stavebnému povoleniu - DSP na stavebné objekty:

- vodozádržné opatrenia,

- prvky funkčne využívajúcich vodu a manažment dažďových vôd,

- betónové konštrukcie a gabióny.

Geodetické práce:

- výpočet kubatúr hrubých terénnych úprav.