Zmeny v projekte

Malé modifikácie (100€ - 250€)

Malé zmeny sa týkajú len jednotlivých prvkov stavby, netýkajú sa  zmien jej častí , ani zmien v pôdorysnej stope, veľkosti , či tvare izieb, ani zmien v tvare a proporciách strechy. Zmeny sa týkajú najmä: Zmena okna na francúzske okno Zmena francúzskeho okna na okno s parapetom Odstránenie alebo doplnenie dverí v nenosnej stene Odstránenie okna Zmena v otváravosti dverí Zmena v otváravosti okien, alebo ich delení Odstránenie krbu alebo komína Zmena materiálov povrchov a podláh Zrkadlenie objektu


Stredné modifikácie (250€ - 750€)

Stredné zmeny zahŕňajú dopĺňanie, zmenu, premiestňovanie alebo odstránenie určitej časti stavby alebo jej prvkov. A je to najmä: Doplnenie okna Skrátenie alebo zväčšenie okna Doplnenie dverí v nosnej stene Posun priečok Odstránenie nenosnej steny Doplnenie nenosnej steny Doplnenie krbu Zmena pozície krbu


Závažná modifikácia (od 1000€)

Medzi závažné zmeny patria zmeny týkajúce sa statiky stavby, zasahujúce do nosných konštrukcií, do pôdorysnej stopy stavby, veľkosti stavby, týkajúce sa zmien v tvare a proporciách strechy. Medzi tieto zmeny patrí najmä: Zmena dispozície stavby Zväčšenie alebo rozšírenie izby Posun nosnej steny Zväčšenie aleb skrátenie nosnej steny Posun obvodovej steny Zmena alebo  rozšírenie terasy Zmena tvaru strechy Obytné podkrovie Prístavba garáže Akákoľvek prístavba Pivnica
Pri príliš veľkých modifikáciách týkajúcich sa statiky stavby, zakladania alebo dispozície stavby si projektant vyhradzuje právo na predloženie novej cenovej ponuky na vypracovanie kompletného nového individuálneho projektu podľa požiadaviek klienta.