Rendez - chodník a cesta

Detail realizácie

Realizácia zemných pác pri výstavbe areálových chodníkov, cyklotrasy a areálovej komunikácie