Oporný múr a plot - Boldog

Detail realizácie

Oporný múrik na vytvorenie rovnej záhradky a pevné oplotenie pre lepší pocit súkromia